حسابداری مالی و صنعتی: قطب‌نما و نقشه راه

در دنیای پیچیده تجارت، زبان اعداد و ارقام حرف اول را می‌زند. دو رشته حسابداری مالی و صنعتی، نقشی کلیدی در ترجمه این زبان به گزارشی روشن و قابل‌فهم برای ذی‌نفعان مختلف ایفا می‌کنند. اما در این میان، سؤالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کند، تمایز بین این دو رشته است.

در این مقاله، سفری به سرزمین حسابداری مالی و صنعتی خواهیم داشت و با کاوش در اهداف، شباهت‌ها و تفاوت‌های ظریف آنها، به درک عمیق‌تری از این دو رشته دست خواهیم یافت.

حسابداری مالی مانند یک قطب نما عمل می کند.

فرض کنید قصد دارید به سفری اکتشافی در یک سرزمین ناشناخته بروید. برای این سفر به دو ابزار ضروری نیاز دارید:

قطب‌نما: این ابزار جهت شمال را به شما نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مسیر خود را در طول سفر پیدا کنید.

نقشه راه: این نقشه جزئیات مسیر، موانع احتمالی، نقاط قوت و ضعف و همچنین منابع موجود در طول سفر را به شما نشان می‌دهد.

حسابداری مالی حکم قطب‌نمای ذی‌نفعان خارجیمانند سرمایه‌گذاران، طلبکاران و صاحبان سهام است. این رشته با ارائه تصویری از وضعیت مالی گذشته و فعلی شرکت، به این ذی‌نفعان کمک می‌کند تا جهت حرکت شرکت را در مسیر ثبات، سودآوری و انطباق با قوانین ارزیابی کنند.

blank

حسابداری صنعتی حکم نقشه راه ذی‌نفعان داخلی مانند مدیران، سرپرستان و کارکنان است. این رشته با ارائه اطلاعات عملکردی و جزئیات در مورد فرایندهای تولید، هزینه‌ها، راندمان و نقاط قابل‌بهبود، به این ذی‌نفعان کمک می‌کند تا بهترین مسیر را برای افزایش کارایی، سودآوری و رقابت‌پذیری شرکت در بلندمدت ترسیم کنند.

حسابداری صنعتی مانند یک نقضه راه برای موفقیت شرکت ها عمل می کند.

حسابداری مالی و صنعتی هر دو زیرشاخه‌هایی از حسابداری هستند که به ثبت و گزارش اطلاعات مالی می‌پردازند، اما با اهداف و مخاطبان متفاوتی عمل می‌کنند. حسابداری مالی با تمرکز بر وضعیت مالی گذشته و فعلی یک شرکت، اطلاعاتی را به استفاده‌کنندگان خارجی مانند سرمایه‌گذاران و طلبکاران ارائه می‌دهد تا به آنها در ارزیابی توانایی مالی و ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.

در مقابل، حسابداری صنعتی با تمرکز بر آینده و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی، اطلاعاتی را به استفاده‌کنندگان داخلی مانند مدیران و سرپرستان ارائه می‌دهد تا به آنها در افزایش کارایی، سودآوری و رقابت‌پذیری شرکت کمک کند.

به طور خلاصه، حسابداری مالی به‌مانند آینه بازتابی از وضعیت مالی یک شرکت برای ذی‌نفعان خارجی عمل می‌کند، درحالی‌که حسابداری صنعتی به‌مثابه چراغ راهنمای تصمیم‌گیری‌های عملیاتی برای ذی‌نفعان داخلی عمل می‌کند.

ویژگیحسابداری مالیحسابداری صنعتی
هدفارائه اطلاعات کمی به استفاده‌کنندگان خارجی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد کلی شرکت.ارائه اطلاعات کمی و کیفی به استفاده‌کنندگان داخلی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مربوط به عملیات، قیمت‌گذاری و کنترل هزینه‌ها.
تمرکزبر رویدادهای مالی گذشته مانند درآمد، هزینه‌ها و دارایی‌ها تمرکز دارد.بر آینده تمرکز دارد و بر تخمین، تجزیه‌وتحلیل و کنترل هزینه‌ها برای تولید کالاها و خدمات به طور کارآمدتر تأکید می‌کند.
مخاطباندر درجه اول برای استفاده‌کنندگان خارجی مانند سرمایه‌گذاران، طلبکاران و مقامات دولتی طراحی شده است.در درجه اول برای استفاده‌کنندگان داخلی مانند مدیران، سرپرستان و کارکنان عملیاتی طراحی شده است.
اصول و رویه‌هاعمدتاً از اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین حسابداری سازمان حسابرسی ایران استفاده می‌‌شود.علاوه بر استفاده از قوانین حسابداری سازمان حسابرسی، از اصول و رویه‌های خاص خود استفاده می‌کند که برای اندازه‌گیری و گزارش هزینه‌ها طراحی شده‌اند.
دوره‌های گزارش‌دهیصورت‌های مالی به طور معمول به‌صورت فصلی یا سالانه منتشر می‌شوند.گزارش‌های حسابداری صنعتی می‌توانند به‌صورت ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه تولید شوند.
نوع اطلاعاتاطلاعات تلفیقی را ارائه می‌دهد، مانند: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد.اطلاعات تفصیلی‌تری در مورد هزینه‌ها را ارائه می‌دهد، مانند: تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها بر اساس محصول، خط تولید یا بخش گزارش‌های انحراف که عملکرد واقعی را با بودجه مقایسه می‌کنند.
تمرکز برنتایج مالی، مانند سودآوری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری.کارایی عملیاتی، مانند استفاده از مواد، بهره‌وری نیروی کار و هزینه‌های سربار.
موارد استفادهبرای ارزیابی توانایی مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری و وام‌گرفتن پول توسط استفاده‌کنندگان خارجی استفاده می‌شود.برای تصمیم‌گیری‌های عملیاتی توسط استفاده‌کنندگان داخلی، مانند: تعیین قیمت محصولات، کنترل هزینه‌ها، برنامه‌ریزی تولید و ارزیابی عملکرد مدیران
ویژگیحسابداری مالیحسابداری صنعتی
الزامات قانونیتابع قوانین و مقررات مربوط به ارائه گزارش‌های مالی، مانند قوانین اوراق بهادار.به‌طورکلی تابع الزامات قانونی نیست، بااین‌حال، برخی از الزامات قانونی ممکن است برای انواع خاصی از گزارش‌های حسابداری صنعتی اعمال شود.
نقش در تصمیم‌گیریاطلاعات گذشته را ارائه می‌دهد که برای تصمیم‌گیری‌های آتی مفید است.اطلاعات آینده‌نگر را ارائه می‌دهد که برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مفید است.
تأثیر بر رفتارمی‌تواند بر رفتار استفاده‌کنندگان خارجی مانند سرمایه‌گذاران و طلبکاران تأثیر بگذارد.می‌تواند بر رفتار استفاده‌کنندگان داخلی مانند مدیران و کارکنان تأثیر بگذارد.
وابستگی به سیستم‌های دیگربه‌طورکلی به سیستم‌های حسابداری مالی برای داده‌های پایه متکی است.ممکن است به سیستم‌های دیگر مانند سیستم‌های موجودی، سیستم‌های حقوق و دستمزد و سیستم‌های تولید نیز متکی باشد.
مهارت‌های موردنیازنیاز به دانش اصول حسابداری و گزارشگری مالی دارد.نیاز به دانش اصول حسابداری، تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی دارد.
فرصت‌های شغلیحسابداران مالی در طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و مؤسسات غیرانتفاعی کار می‌کنند.حسابداران صنعتی عمدتاً در شرکت‌های تولیدی مشغول به فعالیت می‌شوند.
حقوق و مزایابه‌صورت کلی، حقوق و مزایا در حسابداری تا حد زیادی به سابقه و میزان تخصص حسابدار بستگی دارد؛ اما اگر یک حسابدار صنعتی و یک حسابدار مالی در یک حد تخصص و تجربه داشته باشند، حقوق و مزایای حسابدار صنعتی کمی بیشتر است.
تفوت های حسابداری مالی و صنعتی در یک نگاه.

حسابداری مالی زبانی مشترک برای ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌اتکا به استفاده‌کنندگان خارجی مانند سرمایه‌گذاران، طلبکاران، و مقامات دولتی است. هدف آن ارائه تصویری از وضعیت مالی، عملکرد و چشم‌انداز آتی یک واحد تجاری است.

 • ارزیابی توانایی مالی: توانایی یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات مالی خود را در بلندمدت نشان می‌دهد.
 • ارزیابی نقدینگی: توانایی یک واحد تجاری برای تبدیل دارایی‌های خود به وجوه نقد در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
 • ارزیابی سودآوری: سود یا زیان یک واحد تجاری را در طول یک دوره مالی خاص نشان می‌دهد.
 • ارزیابی ریسک: سطح ریسک مرتبط با فعالیت ها و موقعیت مالی یک واحد تجاری را نشان می‌دهد.
 • انطباق با الزامات قانونی: اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات مربوط به گزارشگری مالی.
 • ارائه شفافیت: ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌اتکا به ذی‌نفعان برای تصمیم‌گیری آگاهانه.
 • پاسخگویی: پاسخگویی مدیریت در قبال عملکرد خود به ذی‌نفعان.
مهمترین اهداف حسابداری مالی

حسابداری صنعتی، اطلاعات کمی و کیفی را به استفاده‌کنندگان داخلی مانند مدیران، سرپرستان و کارکنان عملیاتی ارائه می‌دهد تا به تصمیم‌گیری‌های مربوط به عملیات، قیمت‌گذاری و کنترل هزینه‌ها کمک کند.

 • ارزیابی کارایی عملیاتی: شناسایی و اندازه‌گیری ناکارآمدی‌ها و اتلاف منابع در فرایندهای تولید.
 • تعیین قیمت محصولات: تعیین قیمت مناسب برای محصولات و خدمات بر اساس هزینه‌های تولید.
 • کنترل هزینه‌ها: شناسایی و کنترل هزینه‌های تولید برای افزایش سودآوری.
 • برنامه‌ریزی تولید: برنامه‌ریزی برای تولید کالاها و خدمات به طور کارآمد و مطابق با تقاضا.
 • ارزیابی عملکرد مدیران: ارائه اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد مدیران در دستیابی به اهداف عملیاتی.
 • افزایش رقابت‌پذیری: کمک به شرکت‌ها برای رقابت موثرتر در بازار از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی.
 • بهبود کیفیت: شناسایی و رفع علل نقص و بهبود کیفیت محصولات و خدمات.
 • ارائه اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک: ارائه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید، ورود به بازارهای جدید یا توسعه محصولات جدید.
اهداف کلیدی حسابداری صنعتی

علی‌رغم تمرکز و اهداف متفاوت حسابداری مالی و صنعتی، این دو رشته در چند زمینه کلیدی اشتراک دارند:

 1. استفاده از اصول حسابداری: هر دو رشته از اصول حسابداری پذیرفته شده برای جمع‌آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی استفاده می‌کنند. این اصول شامل مواردی مانند ثبات، تطابق، افشا و احتیاط است.
 2. ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری: هدف نهایی هر دو رشته ارائه اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه توسط ذی‌نفعان مختلف مفید باشد.
 3. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی: هر دو رشته از سیستم‌های اطلاعاتی مالی برای جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی داده‌های مالی استفاده می‌کنند.
 4. نقش در کنترل داخلی: هر دو رشته در سیستم‌های کنترل داخلی یک سازمان نقش دارند. کنترل‌های داخلی شامل فرایندهایی است که برای اطمینان از صحت و confiabilidade اطلاعات مالی و انطباق با قوانین و مقررات طراحی شده است.
 5. استفاده از فناوری: هر دو رشته به طور فزاینده‌ای از فناوری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ارائه بینش به ذی‌نفعان استفاده می‌کنند.
 6. اهمیت اخلاق حرفه‌ای: هر دو رشته بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای تأکید دارند. حسابداران مالی و صنعتی باید در هنگام انجام وظایف خود، صداقت، عینی‌بودن و رازداری را حفظ کنند.
 7. نیاز به آموزش و تحصیلات مداوم: هر دو رشته نیاز به آموزش و تحصیلات مداوم برای به روز ماندن با آخرین قوانین، مقررات و بهترین شیوه ها دارند.
شباهت های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی

در این مقاله به بررسی شباهتها، تفاوت‌ها و اهداف حسابداری مالی و صنعتی پرداختیم. در حسابداری صنعتی، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها است؛ اما خیلی از اوقات، این کاهش هزینه‌ها باعث کاهش کیفیت محصولات و خدمات کسب‌وکار می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد می‌کنم که کتاب‌ها و مطالب مفیدی در مورد کیفیت، مطالعه کنید.

یکی از بهترین کتاب‌هایی که می‌توانید در این زمینه مطالعه کنید، کتاب «آموزه‌های دکتر دمینگ» است. دکتر دمینگ کسی است که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، کیفیت را به کشور ژاپن آموخت و از آن زمان به بعد بود که کیفیت محصولات ژاپن، در سراسر دنیا زبانزد شد.

سایر مقالات آبی را مطالعه کنید...

بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.