الگوی رفتار سازمانی مدیر با کارکنان

هر مدیری اغلب در سازمان یا محل کار خود خواسته یا ناخواسته الگوی دیگران بوده و بنابراین بایستی از نکات رفتاری یک مدیر آگاهی کامل داشته باشد تا با ترویج فرهنگ و ادبیات فاخر و همچنین رفتار و کردار شایسته ، باعث ارتقاء کارکنان و در نهایت سازمانش گردد. 

در این مطلب به چند توصیه رفتاری مناسب برای مدیران تازه کار می پردازیم:

✅ ۱ـ با برخورد منصفانه و قدردانی به موقع از کارکنانتان ، انرژی کاری آنان را افزایش دهید و قدرت خلاقیت را در آنان تقویت کنید.

✅۲ـ هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود، دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهید و از کارکنان خود نیز انتظارات اصولی و منطقی داشته باشید.

✅۳ـ موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید.

✅۴ـ همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مؤدبانه به اقتدار و شخصیت شما می افزاید.

✅۵ـ اشتباهات کارکنان خود را بیش از حد لازم به آنها گوشزد نکنید.

✅۶ـ در کنار روابط مدیر و کارمندی ، تا حدی ارتباط عاطفی نیز با کارکنان برقرار کرده و امین و رازدار و تکیه گاه آنها باشید.

✅۷ـ روی اشتباهات خود پافشاری نکنید و بی تعصب خطاهای خود را بپذیرید.

✅۸ـ با عبارات کنایه آمیز و نیش دار، دیگران را سرزنش نکنید. انتقاد خود را بطور خصوصی و مودبانه ابراز نمائید.

✅۹ـ با آرامش، خونسردی، علاقه و اشتیاق به حرف های دیگران گوش کنید و برای صرفه جویی در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نکنید.

✅۱۰ـ تا صحت و سقم خطای از کارکنان روشن نشده، آنها را متهم و یا مؤاخذه نکنید.

رهبری و مدیریت سامان

سایر مقالات آبی را مطالعه کنید...

بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.