ثبت اطلاعات و حساب T

ثبت اطلاعات در حسابداری
میتوان گفت که ثبت اطلاعات در سیستم حسابداری یکی از اساسی ترین و مههم ترین مقوله ها در حسابداری میباشد. درک واژه اسناد و مدارک مثبته ابتدایی ترین قدم بررای ثبت اطلاعاات مالی هستند.
اسناد و مدارک مثبته شامل مستنداتی هستند که دلالت بر وقوع یک رویداد مالی دارند و به توضیح رویداد های مالی میپردازند که اطلاعات این اسنناد برای ثبت های حسابداری به کار میرود. مانند: رسید بانکی، فاکتور فروش، فیش های تراکنش، قبوض و…
سند حسابداری
مفهوم دیگری که باید با آن آشنا شوید سند حسابداری است. سند حسابداری سابقه نوشته شده یک رویداد مالی است که برای ثبت تغییرات مالی به کارمی رود. اسناد حسابداری در گذشته به صورت دستی نوشته میشد اما امروزه این عملیات توسط نرم افزار های حسابداری انجام میشوند.
دلیل اهمیت ثبت رویداد های مالی چیست ؟
رویداد های مالی و اسناد حسابداری یکی از مهم ترین بخش های حسابداری به شمار می آیند. جمع آوری و ثبت اطلاعات مالی مهم ترین هدف ثبت اسناد در حسابداری است. همچنین هدف از ثبت اسناد جلوگیری از دستکاری، تغییر و گم شدن آنها میشود.
اگر یک واحد تجاری اسناد خود را به ثبت نرساند باعث ایجاد هرج و مرج میشودو پس از مدتی در مباحث مالی، مالیاتی و دیگر امور مربوطه دچار مشکلاتی میشود.
ثبت اطلاعات در حسابداری چندین هدف مهم را دنبال می کند. در اینجا چند دلیل برای ثبت اطلاعات در حسابداری آورده شده است:
گزارش ها:
گزارش‌دهی خارجی: شرکت‌ها موظفند صورت‌های مالی را برای ذینفعان خارجی مانند سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مقامات نظارتی و مالیاتی تهیه کنند. ثبت دقیق تراکنش های مالی به ارائه دید درست و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی شرکت کمک می کند.
گزارش‌دهی داخلی: ثبت اطلاعات همچنین به تولید گزارش‌های داخلی برای مدیریت کمک می‌کند، به آن‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه، ارزیابی عملکرد و ایجاد اصلاحات لازم کمک می‌کند.
الزامات قانونی و مقرراتی: شرکت ها موظف به رعایت استانداردهای قانونی و نظارتی هستند. ثبت صحیح تراکنش های مالی تضمین کننده رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از مسائل و مجازات های قانونی است.
گزارش مالیاتی: ثبت دقیق سوابق برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بسیار مهم است. این به تعیین مالیات کسب و کار کمک می کند و انطباق با قوانین مالیاتی را تضمین می کند.
بودجه بندی و برنامه ریزی: اطلاعات حسابداری به فعالیت های برنامه ریزی مالی کمک می کند. با براورد درآمد و هزینه، کسب و کارها می توانند بر امور مالی نظارت کنند.
فرآیند ثبت اسناد و رویداد های مالی به چه صورت است؟
برای ثبت اسناد حسابداری نیاز است که معادله اساسی حسابداری را بشناسیم:
معادله حسابداری نشان می دهد که داراییهای یک شرکت برابر با مجموع بدهیها و حقوق مالکانه(سرمایه) آن است.
دارایی = بدهیها + حقوق مالکانه (سرمایه(
• دارایی ها منابع اقتصادی میباشند که انتظار میرود در آینده برای واحد تجاری منفعت داشته باشند. وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اثاثه، زمین و ساختمان نمونه هایی از دارایی میباشند.
• بدهی ها به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری میباشند. این گروه های بیرونی را اصطلاحا اعتبار دهندگان یا بستانکاران میشناسند.
• سرمایه ( حقوق مالکانه ) : حق مالی مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد تجاری را سرمایه میگویند .

حساب :T
برای دیدن تغییرات حساب از حساب T استفاده میشود.
نوع ساده ای از حساب که معمولا در آموزش و حل مسائل از آن استفاده میشود حساب T است که شبیه حرف لاتین T میباشد که بر حسب ماهیت آن اگر بدهکار بود افزایش آن حساب بدهکار و کاهش بستانکار و اگر ماهیت حسابی بستانکار بود افزایش آن بستانکار و کاهش آن بدهکار میشود.
حساب T دارای چهار بخش است که عبارتند از:
۱٫ عنوان حساب: همان بخشی است که مشخص کننده صاحب حساب است. یعنی مشخص می کند حساب متعلق به چه اقلام دارایی، حقوق صاحبان سرمایه و بدهی است.
۲٫ طرف راست حساب t در حسابداری با عنوان طرف بدهکار شناخته می شود.
۳٫ طرف چپ حساب به عنوان بستانکار معرفی می‌شود.

چرا از حساب T استفاده میکنیم؟
لزوم استفاده از حساب T در حسابداری زمانی مشخص می شود که حسابداران برای انجام ثبت اطلاعات از حسابداری دوطرفه از آن استفاده کنند. استفاده از این حساب می تواند منجر به مدیریت بسیار راحت سیستم حسابداری دوطرفه شود. همچنین کاربرد اصلی سیستم حسابداری دوطرفه برای مشخص شدن کامل بدهکار و بستانکار در حساب t است.

سایر مقالات آبی را مطالعه کنید...

بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.