اصول حسابداری+اهمیت و مشکلات هر اصل

مقدمه: اصول حسابداری و نقش آن‌ها در ساختار مالی کسب و کار

اصول حسابداری بخشی پایه‌ای از اساس‌های مالیاتی و مالی هر سازمان و شرکت را تشکیل می‌دهند. این اصول از مفروضات حسابداری گرفته شده است تا رویکردهای عملیاتی واقعی برای گزارش دقیق، اندازه‌گیری صحیح و تجزیه و تحلیل منطقی اطلاعات مالی استفاده می‌شوند.

برای درک صحیح از اصول حسابداری، ضروری است که بر مفروضات بنیادی حسابداری مسلط باشید؛ اگر با این مفروضات آشنا نیستید، توصیه می‌کنیم که ابتدا مقاله «مفروضات حسابداری»را مطالعه کنید و سپس به سراغ خواند این مقاله بیایید.

مقاله حاضر قصد دارد نقش اصول حسابداری به عنوان یک ستون اساسی در تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی سازمان‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این مقاله بر اهمیت و اثرات اصول حسابداری از مبانی تا کاربردهای عملیاتی در محیط کسب و کار تمرکز خواهد کرد.

با توجه به فراوانی اصول حسابداری در حوزه‌های مختلف، این مقاله سعی دارد تا به صورت جامع و تشریحی، مهم‌ترین اصول حسابداری از جمله اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد و اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها را توضیح دهد. همچنین، مقاله در پی تبیین و روشن کردن اهمیت و چالش‌های مرتبط با این اصول حسابداری و می‌باشد.

blank

تعریف اصول حسابداری

اصول حسابداری به عنوان چارچوبی که بر اساس آنها اطلاعات مالی گردآوری و گزارش داده می‌شوند، عمل می‌کنند. این اصول به صورت مشخص تعریف می‌کنند چگونه باید تراکنش‌ها (شامل هزینه، درآمد، بدهی و…) را شناسایی و اندازه‌گیری کرد و نحوه گزارش دادن اطلاعات مالی را مشخص می‌کنند.

اهمیت و مزایای استفاده از اصول حسابداری

استفاده از اصول حسابداری بسیار اهمیت دارد و مزایای متعددی دارد که برای هر سازمان و شرکت، بسیار حیاتی است. این اصول به صورت کلی در تدارکات اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی تأثیر گذارند و باعث تقویت شفافیت و اعتبار اطلاعات مالی می‌شوند.

۱- اطمینان از صداقت و دقت

   اصول حسابداری اطمینان حاصل می‌کنند که اطلاعات مالی، دقیق و کامل گزارش داده می‌شود. این اطمینان، اعتماد کاربران (به ویژه سرمایه گذاران) به اطلاعات مالی را تقویت می‌کند و ارزش افزوده‌ برای سازمان ایجاد می‌کند.

۲- امکان مقایسه و تحلیل

   استفاده از اصول حسابداری، امکان مقایسه تغییرات در عملکرد مالی و مقایسه با سایر شرکت‌ها را فراهم می‌کند. این امر برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری بسیار حیاتی است.

۳- پایداری و ثبات

   اصول حسابداری موجب می‌شود که گزارش‌های مالی در دوره‌های مختلف مقایسه پذیر باشند و تغییرات ناشی از تغییرات حسابداری و روش‌های گزارش دهی به حداقل ممکن رسیده و تاثیر آنها کاهش یابد.

۴- اطمینان از کاربردی بودن

   اصول حسابداری اطمینان می‌دهند که اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری، مفید و کاربردی باشند.

اصول حسابداری، در واقع پایه‌ای برای تهیه گزارش‌های مالی قابل اعتماد و شفافیت است که به مدیران، سرمایه‌گذاران و اطرافیان سازمان اطمینان می‌دهد که اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های موثر در اختیار آنها قرار دارد.

blank

تفاوت اصول حسابداری و مفروضات حسابداری

به صورت خلاصه می‌توان گفت که اصول حسابداری، روش‌های اجرای مفروضات حسابدای هستند.

اصول حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی شکل می‌گیرند. بعضی از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری بین‌المللی شامل استانداردهای حسابداری بین المللی (IFRS) و استانداردهای حسابداری مالی (FASB) هستند. در کشور ایران نیز، ما از استانداردهای سازمان حسابرسی استفاده می‌کنیم. این استانداردها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا اطلاعات مالی خود را با سایر شرکت‌ها قابل مقایسه نگه دارند.

از سوی دیگر، مفروضات حسابداری دستورالعمل‌ها و فرضیاتی هستند که برای گزارش دادن و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی استفاده می‌شوند. این مفروضات اساساً به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا رفتارها و رویدادهای مالی خود را مدل‌سازی کنند. این فرض‌ها می‌توانند شامل مواردی بنیادی مانند فرض دوره مالی، فرض واحد اندازه‌گیری، فرض تداوم فعالیت و فرض تعهدی باشند.

این مفروضات به صورت دستورالعمل‌هایی عمل می‌کنند که مشخص می‌کنند چگونه باید اطلاعات مالی را مدل کرد و پردازش کرد تا اطلاعات مالی معتبر، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشد. به عنوان مثال، فرض واحد اندازه‌گیری اطمینان حاصل می‌کند که تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها بر اساس یک واحد پولی خاص و مشخص ارزیابی شوند، که این امر امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل دقیق تر اطلاعات را فراهم می‌کند.

وقتی که این دو را باهم مقایسه می‌کنیم، به خوبی می‌توانیم ببینیم که اصول حسابداری اساساً استانداردهایی هستند که مشخص می‌کنند چگونه باید اطلاعات مالی را گزارش کرد و مفروضات حسابداری، دستورالعمل‌ها و فرضیاتی هستند که برای ایجاد اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا این اطلاعات قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند.در کل، حفظ تعادل بین این دو، باعث می‌شود که اطلاعات مالی معتبر و قابل اطمینانی ارائه شود که به تصمیم‌گیری‌ها اساسی و مالی کسب و کارها و شرکت‌ها، کمک می‌کند.

blank

اصول حسابداری چیست

تا اینجای مقاله، تعریف اصول حسابداری، مزایا و اهمیت استفاده از آن و تفاوت آن با مفروضات حسابداری را توضیح دادیم؛ از اینجا به بعد، قصد داریم که این اصول را برای شما توضیح دهیم. به صورت کلی در حسابداری، ۴ اصل پایه‌ای و مهم داریم:

 • بهای تمام شده
 • تحقق درآمد
 • تطابق هزینه‌ها و درآمدها
 • افشاء

۱-  اصل بهای تمام شده

این اصل در برخی از مواقع «بهای تمام شده تاریخی» نیز نامیده می‌شود؛ طبق اصل بهای تمام شده، دارایی‌ها و خدمات خریداری شده باید به قیمت تمام شده واقعی خود ثبت شوند؛ حتی اگر خریدار بر این عقیده باشد که در معامله سود کرده و دارایی خریداری شده، بیش از مبلغ پرداختی ارزش دارد.

مثال: فرض کنید که شرکت A یک دستگاه خودرو خریداری می‌کند؛ قیمت واقعی و عرف خودرو در بازار، ۴۰۰ میلیون تومان است اما صاحب خودرو، به دلیل پول لازم بودن قصد دارد که خودرو خود را ۲۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار بفروشد؛ در اینجا هنگامی که شرکت خودرو را خریداری می‌کند، قیمتی که به عنوان بهای تمام شده ثبت می‌شود (طبق اصل بهای تمام شده) مبلغ پرداختی در مبادله

 (380.000.000 = 20.000.000 -400.000.000) می‌باشد.

همچنین بر اساس اصل بهای تمام شده، تا زمانی که یک دارایی در واحد تجاری نگهداری می‌شود، باید بهای تمام شده آن نیز، در حساب‌های آن شرکت باقی بماند. به این علت که بهای تمام شده یک دارایی، معیاری قابل اتکا است.

مجدداً به مثال خرید خودرو توسط شرکت A بازمی‌گردیم؛ فرض کنید که از خرید خودرو توسط شرکت A، چندماهی گذشته است و ارزش این خودرو، افزایش یافته و شرکت می‌تواند آن را به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بفروشد. در اینجا ارزش حسابداری (ارزش دفتری) خودرو، بهای تمام شده واقعی آن یعنی ۳۸۰ میلیون تومان می‌باشد.

اهمیت استفاده از اصل بهای تمام شده

 • اطلاعات دقیق‌تر در تصمیم‌گیری

استفاده از این اصل به مدیران کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌ها، اطلاعات دقیق‌تری در خصوص سودآوری محصولات یا خدمات واحدهای تجاری خود داشته باشند. این امر می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها، قیمت‌گذاری و تفکیک هزینه‌ها از نظر محصولات مختلف، بسیار مؤثر باشد.

 • افشای کامل هزینه‌ها

استفاده از این اصل به‌طور دقیق‌تر هزینه‌های تمامی عناصر موثر در فرآیند تولید (از جمله هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم) را مشخص می‌کند و از این رو افشای کامل و دقیق این موارد میسر می‌شود.

 • حفظ اصول حسابداری

استفاده از اصل بهای تمام شده موجب حفظ اصول حسابداری خالص می‌شود. بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که تمامی هزینه‌های مرتبط با تولید یک محصول یا ارائه خدمت در محاسبه سودآوری در نظر گرفته شده‌اند و هیچ هزینه‌ای در این فرآیند فراموش نشده است.

 • رصد دقیق توانمندی‌های واحد تجاری

این اصل به مدیران کمک می‌کند تا توانمندی‌های واحدهای تجاری خود را در مقایسه با دیگر واحدها یا صنایع دیگر ارزیابی کنند.

مشکلات استفاده از اصل بهای تمام شده در حسابداری

این اصل به دنبال این است که یک شرکت بتواند هزینه‌های واقعی و کامل مربوط به تولید یا تهیه یک محصول یا خدمات را به درستی شناسایی و تعیین کند. البته در عین حال، این اصل چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که خود می‌تواند منجر به برخی از مشکلات و چالش‌ها در حسابداری شود. در اینجا به دو موضوع اساسی که می‌توانند در استفاده از اصل بهای تمام شده چالش ایجاد کنند، اشاره می‌کنیم:

 • قدرت پیش‌بینی دقیق ارزش دارایی‌ها

یکی از چالش‌های مرتبط با اصل بهای تمام شده، تعیین ارزش دقیق دارایی‌ها با توجه به تغییرات در شرایط بازار است. به عبارت دیگر، وقتی یک شرکت دارایی‌های خود را با اصل بهای تمام شده ارزیابی می‌کند، باید میزان بهای اصلی خرید آن دارایی‌ها را لحاظ کند. بنابراین، اختلافاتی که به دلیل تغییرات در ارزش‌های دارایی‌ها به وجود می‌آید، ممکن است باعث عدم دقت در گزارش دارایی‌ها شود. (به ویژه در کشوری مانند ایران که آمار تورم آن بالاتر از ۴۰ درصد است)

 • تأثیر تغییرات در ارزش تولید و مصرف کنندگان

یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با اصل بهای تمام شده، با تأثیر تغییرات در بازارها و شرایط تولید و مصرف کنندگان مرتبط است. واضح است که ارزش بهای تمام شده محصولات یا خدمات با توجه به تغییرات در بازار، تولید و خرید مواد اولیه و … تغییر می‌کند. این موارد ممکن است باعث ایجاد نوسانات در گزارش سود و زیان شرکت شود و به همین دلیل می‌تواند بازاریابی و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

۲- اصل تحقق درآمد

در زمینه حسابداری، اصل تحقق درآمد مفهومی اساسی است که به شیوه ثبت و اعلام درآمدها در دوره مالی مربوط می‌شود. معنی اصل تحقق این است که درآمد زمانی شکل می‌پذیرد که محصولات و خدمات تولید شده توسط یک شرکت به مشتری منتقل شود، چه به صورت نقدی، چه به عنوان دارایی، و یا به عنوان وعده پرداخت نقدی یا دارایی های دیگر در آینده.

مفهوم اصل تحقق درآمد بر اساس معیارهایی مانند “وقتی که خدمات انجام شده است” یا “وقتی که کالا تحویل داده شده است” تعریف می‌شود، نه زمانی که پرداخت انجام می‌شود.

این اصل به عنوان یکی از مباحث حیاتی حسابداری برای تضمین صحت و شفافیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها شناخته می‌شود. اطلاعات دقیق درآمدی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

اهمیت استفاده از اصل تحقق درآمد

 • اصل تحقق درآمد، اطمینان از این مسأله را می‌دهد که گزارش‌های مالی، به طور صحیح و دقیق نمایانگر عملکرد واقعی سازمان باشند و اطمینان از صحت تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های انجام گرفته را فراهم می‌کند.
 • اصل تحقق درآمد تأثیر بسزایی بر اعتبار اظهاری و مدیریت گردش مالی دارد. با رعایت این اصل، اطمینان حاصل می‌شود که شرکت‌ها در حال انجام معاملات مالی صادقانه هستند و اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و نهادهای نظارتی ارائه می‌دهند، واقعی و صادقانه است.

مشکلات استفاده از اصل تحقق درآمد

هر اصلی در حسابداری می‌تواند در برخی شرایط و موقعیت‌ها به چالش کشیده شود. اصل تحقق درآمد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اینجا به چالش‌هایی که ممکن است در استفاده از اصل تحقق درآمد پیش رویمان قرار گیرد، اشاره می‌کنیم.

 • تعیین زمان تحقق درآمد

یکی از مسائلی که ممکن است با اجرای اصل تحقق درآمد بروز کند، تعیین زمان دقیق تحقق درآمد است. برخی مواقع، تعیین اینکه کدام زمان به عنوان زمان تحقق درآمد در نظر گرفته شود، ممکن است موضوع اختلاف شود و تصمیم‌گیری در این خصوص می‌تواند مبتنی بر تفسیرهای مختلف از وضعیت موجود باشد.

 • قراردادهای پیچیده

قراردادهای پیچیده ممکن است باعث ایجاد مسائلی در تعیین زمان تحقق درآمد شود. زمانی که قراردادها یا معاملات بسیار پیچیده هستند و زمان تحقق درآمد در آن‌ها مشخص نیست، اجرای اصل تحقق درآمد ممکن است به چالش کشیده شود.

 • تعیین ارزش منصفانه

گاهی اوقات ارزش منصفانه تحقق درآمد به دلیل پیچیدگی‌های موجود در بازار یا تغییرات ناگهانی، ممکن است باعث اختلاف شود. این امر می‌تواند باعث بروز مشکلات در تطبیق با اصل تحقق درآمد شود.

 • تحلیل هزینه‌ها و درآمدها

زمانی که درآمد بر اساس اصل تحقق درآمد تحقق یافته است، ممکن است نیاز به تحلیل صحیح هزینه‌ها و مخارج مرتبط با تحقق آن درآمد وجود داشته باشد. در برخی موارد، تعیین چگونگی اختصاص هزینه‌ها به هر دوره زمانی، می‌تواند پیچیده باشد.

blank

۳- اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها

اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها یکی از اصول حسابداری مهم است که نقش بسیار اساسی در تهیه گزارش‌های مالی سازمان‌ها دارد. این اصل به عنوان یکی از اصول حسابداری اساسی مدنظر قرار گرفته و در تمام استانداردهای حسابداری مالی مختلف (مانند سازمان حسابرسی، GAAP و IFRS) تأکید شده است.

اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها به کاربرد تاریخی محاسبات حسابداری مربوط می‌شود. این اصل با تطبیق زمانی هزینه‌ها و درآمدها، باعث می‌شود تا ارزشیابی دقیق‌تری از عملکرد مالی شرکت‌ها داشه باشیم. به عبارت دیگر، هر گاه که درآمدی به دلیل یک اقدام از جنس مالی یا عملیاتی (مانند فروش کالا یا ارائه خدمات) تحقق پیدا می‌کند، هزینه‌های مرتبط با آن درآمد نیز باید به طور همزمان و در همان دوره ثبت و محاسبه گردد. یا هر هزینه باید با درآمدی که به آن مرتبط است، هماهنگ شود.

به عنوان یک مثال ساده، فرض کنید یک شرکت محصولی را فروخته و درآمد آن را در دوره اولیه ثبت کرده است. اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها می‌گوید که همه هزینه‌های مرتبط با تولید این محصول (مانند هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار و فعالیت‌های تولیدی) هم باید در همان دوره ثبت شود (به طور همزمان با درآمد فروش).

این اصل اساسی برای ایجاد صورت‌های مالی دقیق و شفاف، از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین این اصل باعث می‌شود تا اطلاعات مالی بهتری درباره وضعیت مالی و عملکرد سازمان‌ها فراهم شود.

اهمیت استفاده از اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها

 • صحت گزارشات مالی

با رعایت اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها، گزارشات مالی دقیق‌تری ارائه می‌شود که به تصمیم‌گیری‌های مالی برای کارکنان داخلی، سرمایه‌گذاران، و نهایتاً مدیریت کمک می‌کند.

 • پیش بینی منابع مالی و زمانبندی بهینه هزینه‌ها

 با اجرای این اصل، شما می‌توانید منابع مالی خود را بهتر مدیریت کنید و هزینه‌های خود را به طور بهینه‌تر زمان‌بندی کنید.

 • ارزیابی عملکرد

اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها به شما اجازه می‌دهد عملکرد واحد‌های مختلف سازمان را بهتر ارزیابی کنید، زیرا هزینه‌ها و درآمد‌های مرتبط با هر بخش دقیقاً در یک دوره زمانی خاص گزارش می‌شوند.

 • انگیزه بهبود کارایی

 با داشتن داده‌های دقیق در مورد هزینه‌ها و درآمدها، شما می‌توانید عملکرد سازمان را مقایسه و ارزیابی کنید و برای بهبود کارایی و بهره‌وری، اقداماتی انجام دهید.

مشکلات استفاده از اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها

استفاده از اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها بدون شک مزایای زیادی دارد، اما همانطور که در برخی از موارد نیز چالش‌ها و مشکلاتی دیده شده است که باید به آن‌ها توجه کرد.

 • پیچیدگی در تعیین هزینه‌ها و درآمدها

وقتی که یک شرکت فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهد و معاملاتی متنوع دارد، تعیین کردن این‌که هر هزینه و درآمد به کدام بخش از فعالیت‌های شرکت مرتبط است، ممکن است پیچیده و دشوار باشد. به عنوان مثال، در یک شرکت چند فعالیتی، تعیین هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با هر بخش واحد، ممکن است چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد.

 • تأخیر در گزارش‌دهی

در برخی موارد، تعیین دقیق هزینه‌ها و درآمدها ممکن است زمان‌بر باشد و این موجب تأخیر در گزارش‌دهی مالی شود. برای شرکت‌هایی که نیاز به گزارشات دقیق و به موقع دارند، این مسئله می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

 • سهولت در انجام تداخلات

اگرچه اصل تطابق هزینه‌ها و درآمدها مفید است، اما برخی از شرکت‌ها ممکن است سعی کنند از این اصل برای انجام تداخلات در گزارشات مالی استفاده کنند. به عبارت دیگر، این امر ممکن است باعث شود که درآمدها یا هزینه‌ها به‌طور نادرست گزارش شوند تا تصویر ساختگی از وضعیت مالی شرکت ارائه شود.

۴- اصل افشا کامل

اصل افشا ایجاب می‌کند که کلیه واقعیت‌های با اهمیت مربوط به رویدادها، تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی شرکت، به نحو مناسب و کامل، گفته شود. بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم گیری مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تأثیر گذار باشد، افشا شود. افشای اطلاعات می‌تواند در متن صورت‌های مالی و یا یادداشتهای ضمیمه همراه آن انجام پذیرد.

 اهمیت اصل افشای کامل

 • حاکمیت شرکتی و اعتماد عمومی: افشای کامل اطلاعات مالی و عملکردی موجب افزایش اعتماد عمومی به سازمان‌ها می‌شود و نقش مهمی در تقویت حاکمیت شرکتی دارد. این امر می‌تواند تأثیر مستقیم بر ارزش سهام و روابط با سرمایه‌گذاران داشته باشد.
 • مقابله با ریسک‌ها و تصمیم‌گیری منطقی: افشای کامل اطلاعات به مدیران، سرمایه‌گذاران، و افراد مرتبط کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر، بهتر و آگاهانه‌تری را بتوانند اتخاذ کنند. افشای دقیق اطلاعات مالی به مدیران کمک می‌کند تا به‌طور دقیق‌تر ارزیابی کنند که آیا سازمان در مسیر صحیحی قرار دارد یا نه.

مشکلات استفاده از اصل افشا کامل

 • حجم اطلاعات

یکی از چالش‌های اساسی در استفاده از اصل افشا اطلاعات، می‌تواند حجم بسیاری از اطلاعات مالی و عملکردی شرکت باشد که باید افشا شود. گاهی این حجم زیاد می‌تواند باعث ایجاد ابهام و سردرگمی در کاربران گزارش‌های مالی شود. همچنین، ممکن است برخی از این اطلاعات بسیار پیچیده باشند و نیازمند توضیحات اضافی یا درک عمیق‌تر باشد.

 • اعتماد به اطلاعات

مسئله اعتماد به اطلاعات نیز یکی از مشکلات مهم اصل افشا کامل می‌باشد. گاهی اطلاعات افشا شده ممکن است دچار نادرستی یا تحریف شده باشند که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.

blank

خلاصه کلام

در این مقاله، در ابتدا تعریف و اهمیت استفاده از اصول حسابداری را برای شما توضیح دادیم و در ادامه تفاوت اصول و مفروضات حسابداری را برای شما گفتیم.

و در نهایت، ۴ اصل بنیادی در حسابداری، به همراه اهمیت و مشکلات آن‌ها را برای شما شرح دادیم.

در ادامه نیز مهم‌ترین منابعی که می‌توانید برای مطالعه بیشتر و کامل تر درباره اصول حسابداری استفاده کنید را معرفی می‌کنیم.

منابعی برای مطالعه درباره اصول حسابداری

 • کتاب اصول حسابداری: این کتاب نوشته دکتر «عزیز نبوی» است و شامل چند جلد است. در جلد اول این کتاب، به اصول و مقدمات لازم در حسابداری، به صورت کامل، سلیس و روان اشاره شده است.
 • اصول و منابع حسابداری: این کتاب که به قلم جناب «پرویز بختیاری» نوشته شده است؛ این کتاب، به روشن کردن نقش و مفهوم حسابداری، در مجموعه‌های تجاری و شرکت‌ها می‌پردازد. استانداردها، روند ثبت در حسابداری و معرفی انواع بنگاه‌های اقتصادی از مطالب اصلی است که، در این کتاب به آن‌ها پرداخته می‌شود.

پ.ن: اصول گفته شده، شاید مواردی ساده بنظر برسند، اما هرچیز ساده‌ای، معمولی نمی‌باشد. اگر بخواهید که در زمینه حسابداری (یا هرکاری) موفقیت کسب کنید و در آن پیشرفت کنید، باید بر اصول و پایه آن کار مسلط باشید. شاید خواندن این مقاله، ۱۵ دقیقه از زمان شما را گرفته باشد؛ ولی مسلط شدن بر این اصول، ممکن است ۱۵ سال طول بکشد. به قول مربی عزیزم:

۵دقیقه برای یادگیری

.

.

.

یک عمر برای مسلط شدن.

سایر مقالات آبی را مطالعه کنید...

بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.